ՔԱՐԱՁՈՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

dsc09377

Քարաձորի հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է 1928 թ. նախկինում Աֆանդի     կոչվող գյուղում: Սակայն դպրոցի պատմության արմատները խորն են:

Դեռևս 1888 թ. գործել է ժամին կից ծխական դպրոցը, այնուհետև լիկ կայաններ: Սկզբում դպրոցը եղել է քառամյա, իսկ 1934 թ. յոթամյա, այնուհետև դարձել է ութամյա:

1988 թ. ավիրիչ երկրաշարժից հետո դպրոցը տեղափոխվել է հարմարեցված շենք, ուր և գործում է մինչ այժմ և կոչվում է Քարաձորի հիմնական դպրոց:

dsc09375

ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձորի հիմնական դպրոցի շենքը կառուցվել է 1928 թ.-ին: Սակայն դպրոցի պատմության արմատները ավելի
 խորն են, այն գործել է մասնավոր տներում:
 1888-90 թթ. Աֆանդի կոչվող գյուղում գործել է եկեղեցուն կից ծխական դպրոց, այնուհետև լիկկայան: Մինչև 1930թ. դպրոցը եղել է
 քառամյա, իսկ 1931թ. դարձել է 7-ամյա, այնուհետև 1959թ. դարձել է ութամյա:
 1988թ. երկրաշարժից ավերված Քարաձորի 8-ամյա դպրոցը գործել է տնակներում, մինչև 1994 թ. տեղափոխվել է հարմարեցված
 շենք, ուր գործում է մինչ այժմ ` վերանվանվելով Քարաձորի հիմնական դպրոց:
 Իր գոյության ընթացքում դպրոցը տվել է բազմաթիվ շրջանավարտներ, որոնցից շատերն այսօր ճանաչված անձինք են գիտության,
 մշակույթի, կրթության և այլ բնագավառներում:
ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով դպրոցին տրված լիցենզիաները
Ընդունելության հայտարարություն